1. W celu dokonania wysyłkowego zwrotu towaru prosimy o pobranie druku zwrotu z tego miejsca: LINK W przypadku braku drukarki prosimy o ręczne przygotowanie formularza zwrotu, zawierającego wszystkie wskazane w nim informacje.

2. Wypełniony formularz prosimy o odesłanie razem z towarem i kopią dowodu zakupu (paragon / faktura) do siedziby firmy na adres: Anytech sp z o.o. ul. Kiedacza 4B 02-776 Warszawa

3. Paczka jest komisyjnie otwierana i sprawdzana z jednoczesnym nagraniem procesu otwarcia przez system monitoringu. Osoby przyjmujące zwroty ocenią stan produktu i jego kompletność. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu proporcjonalnie do zmniejszenia wartości Towaru

4. Zwrot pieniędzy nastąpi do 14 dni na podany numer konta.